Acest website utilizează cookies-uri. Accept | Politica utilizare cookies

Despre instituție l Informații l Echipa instituției l Servicii l Servicii comunitare l APOSTILA l Transparență plăți l Parteneriate l Județul Timiș
 
 
Va aflati in site la:        >>    
 
Ultimele comunicate
Comunicat taieri arbori
Noi pagini de internet ale Institutiilor Prefectului
Comisie de dialog social
Legea 544 privind
accesul la informatiile
de interes public
Planul de aparare
impotriva inundatiilor
Buletin de informare
si comunicare (BIC)
Buletin de Afaceri Europene (BAE)
Documente de sinteza
Agenda de comunicate
   
   

 1. Prezentare generală
 2. Programul cu publicul
 3. Documente necesare și formulare tipizate
 4. Lista unităților de asistență medicală autorizate
 5. Legislaţie
 6. Declaraţii de avere
 7. Protecţia datelor cu caracter personal

   
  

IMPORTANT!

Începând cu 14.05.2017, programarea persoanelor în vederea preschimbării permisului de conducere se va face doar online, accesând link-ul PROGRAMARE ONLINE.

ATENTIE! Programarile nu pot fi anulate. Reprogramarea se poate face doar pentru o data ulterioara celei initiale.

   
  

IMPORTANT!

Începând cu 24.02.2017 PERSOANELE FIZICE SI JURIDICE se pot programa online la ghișeul de înmatriculări definitive (implementat de către DRPCIV) din cadrul serviciului nostru: CLICK LINK.

ATENTIE! Programarile nu pot fi anulate. Reprogramarea se poate face doar pentru o data ulterioara celei initiale.

     
   

ANUNȚ

DETALII privind achitarea taxelor prin internet banking sau ordin de plată » Vizualizați anunțul în format .pdf

Odată cu intrarea în vigoare a O.U.G, nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelui administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, plata tarifelor aferente confecționării şi valorificării plăcilor cu numere de înmatriculare, atribuirii unui număr de înmatriculare preferenţial, păstrării combinaței numărului de înmatriculare:

placă  tip A 20 lei/buc.
placă tip B 23 lei/buc.
placă tip C 17 lei/buc.
atribuire combinație preferință 45 lei
păstrare cornbinație 30 lei

contravaloarea certificatelor de înmatriculare, a autorizaţiilor provizorii şi a permiselor de conducere:

contravaloarea certificatului de înmatriculare 37 lei
contravaloarea autorizaţiei provizorii 13 lei
contravaloarea permisulul de conducere 68 lei

se poate face prin internet banking, virament bancar, mandat poştal sau în numerar.

Cod de identificare fiscală: 5049900

Pentru plata taxelor şi tarifelor de mai sus contul IBAN deschis de Instituţia Prefectutui Judeţul Timiş la Trezoreria Municipiului Tirnişoara, pentru Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Timiş este:
R021TREZ621502601X022261

Incepand cu data de 16.07.2009, certificatele de inmatriculare si permisele de conducere se trimit direct la domiciliul/sediul solicitantului prin intermediul serviciilor postale asigurate de Compania Nationala Posta Romana.
Documentele se predau la domiciliul/sediul destinatarului in termen de maxim 10 zile de la data depunerii cererii. In cazul in care destinatarul nu este gasit, ridicarea certificatelor de inmatriculare/permiselor de conducere se va face de la sediul serviciului nostru.


Atentie! Formulare tipizate pot fi descarcate de la fiecare din subpunctele de mai jos, facand click pe numele documentului respectiv.
     
     
     
    DOCUMENTE NECESARE:
   

I. La COMPARTIMENTUL EXAMINARI

 1. PROGRAMAREA CANDIDATILOR LA EXAMEN

II. La COMPARTIMENTUL REGIM PERMISE DE CONDUCERE

 1. PRESCHIMBAREA PERMISULUI DE CONDUCERE
 2. ELIBERAREA DUPLICATULUI PERMISULUI DE CONDUCERE, SCHIMBARE DE NUME (casatorie, divort etc.)
 3. PRESCHIMBAREA PERMISULUI DE CONDUCERE STRAIN CU DOCUMENT SIMILAR ROMANESC
 4. PRESCHIMBAREA PERMISULUI DE CONDUCERE a membrilor misiunilor diplomatice si oficiilor consulare straine

III. La COMPARTIMENTUL INMATRICULARE SI EVIDENTA VEHICULELOR RUTIERE

 1. INMATRICULAREA PERMANENTA A UNUI VEHICUL NOU INDIGEN
 2. INMATRICULAREA PERMANENTA A UNUI VEHICUL NOU IMPORTAT DIN U.E.
 3. INMATRICULAREA PERMANENTA A UNUI VEHICUL NOU IMPORTAT DIN TARILE CARE NU PROVIN DIN U.E.
 4. INMATRICULAREA PERMANENTA A UNUI VEHICUL UZAT IMPORTAT DIN U.E.
 5. INMATRICULAREA PERMANENTA A UNUI VEHICUL UZAT IMPORTAT DIN TARILE CARE NU PROVIN DIN U.E.
 6. TRANSCRIEREA (VANZARE-CUMPARARE, MOSTENIRE) UNUI VEHICUL UZAT
 7. INMATRICULAREA TEMPORARA A UNUI VEHICUL NOU IMPORTAT
 8. INMATRICULAREA TEMPORARA A UNUI VEHICUL UZAT
 9. INMATRICULAREA TEMPORARA A UNUI VEHICUL DESTINAT EXPORTULUI
 10. AUTORIZAREA PROVIZORIE A VEHICULULUI NEINMATRICULAT
 11. RADIERE IN CAZUL EXPORTULUI
 12. RADIERE IN CAZUL DEZMEMBRARII VEHICULULUI
 13. RADIERE - LA CEREREA PROPRIETARULUI
 14. RADIERE IN CAZUL FURTULUI
 15. RADIERE CA URMARE A UNEI HOTARARI JUDECATORESTI
 16. PRESCHIMBAREA CERTIFICATULUI DE INMATRICULARE MODEL VECHI
 17. ELIBERAREA UNUI DUPLICAT AL CERTIFICATULUI DE INMATRICULARE CA URMARE A PIERDERII/FURTULUI/DETERIORARII
 18. ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE INMATRICULARE IN URMA MODIFICARII UNOR DATE DESPRE PROPRIETAR SAU VEHICUL
 19. ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE INMATRICULARE LA SOLICITAREA SCHIMBARII NUMARULUI DE INMATRICULARE
   
  I. La COMPARTIMENTUL EXAMINARI
  Ghidul examinatorului (click pe link pentru vizualizare)
   
   

1. PROGRAMAREA CANDIDATILOR LA EXAMEN   

   
 1. CERERE TIP PENTRU EXAMINARE IN VEDEREA OBTINERII PERMISULUI DE CONDUCERE, SEMNATA DE SOLICITANT;
 2. FISA DE SCOLARIZARE A CANDIDATULUI, IN VEDEREA OBTINERII PERMISULUI DE CONDUCERE PENTRU FIECARE CATEGORIE IN PARTE, IN CARE SE CONSEMNEAZA SI AVIZUL MEDICULUI „APT PENTRU CONDUCEREA VEHICULELOR DIN CATEGORIA SAU SUBCATEGORIA PENTRU CARE SE SOLICITA EXAMINAREA”
 3. COPIA ACTULUI DE IDENTITATE (CARTE DE IDENTITATE, BULETIN DE IDENTITATE SAU CARTE  PROVIZORIE DE IDENTITATE);
 4. DOVADA ACHITARII TAXELOR SI TARIFELOR PREVAZUE DE LEGE, AFERENTE EMITERII PERMISULUI DE CONDUCERE, RESPECTIV 68 LEI (VEZI ANUNT!);
 5. CERTIFICAT DE CAZIER JUDICIAR;
 6. COPIA HOTARARII JUDECATORESTI DE CONDAMNARE SAU DE REVOCARE A PEDEPSEI COMPLEMENTARE  A INTERZICERII EXERCITARII PROFESIEI  SAU OCUPATIEI DE CONDUCATOR VEHICULE;
 1. TITULARUL UNUI PERMIS DE CONDUCERE CARE SOLICITA OBTINEREA DE NOI CATEGORII SAU SUBCATEGORII, TREBUIE SA DEPUNA LA DOSARUL DE EXAMINARE, PE LANGA DOCUMENTELE PREVAZUTE MAI SUS SI O COPIE A PERMISULUI DE CONDUCERE;
 2. CETATEANUL ROMAN CU DOMICILIUL IN STRAINATATE, CARE SOLICITA OBTINEREA PERMISULUI DE CONDUCERE, TREBUIE SA DEPUNA LA DOSARUL DE EXAMINARE, PE LANGA DOCUMENTELE DE MAI SUS, O DECLARATIE AUTENTIFICATA LA NOTARUL PUBLIC DIN CARE SA REZULTE CA NU MAI POSEDA UN ALT PERMIS DE CONDUCERE ELIBERAT DE O AUTORITATE STRAINA, DREPTUL DE A CONDUCE NU I-A FOST SUSPENDAT ORI ANULAT, PRECUM SI DOCUMENTE DIN CARE SA REZULTE CA ARE O LOCUINTA DETINUTA IN PROPRIETATE SAU INCHIRIATA IN ROMANIA;

ATENTIE! Incepand cu data de 05.10.2015, in conf. cu Ordinul MAI nr. 97/2015, candidatii declarati "RESPINS" la proba practica, pot fi programati pentru sustinerea unei noi probe dupa o perioada de cel putin 15 zile, cu achitarea taxei de examinare si prezentarea dovezii care atesta efectuarea e cel putin 6 (sase) ore suplimentare de pregatire practica intr-o scoala de conducatori auto autorizata.

     
    Revenire la inceputul paginii
     
  II. La COMPARTIMENTUL REGIM PERMISE DE CONDUCERE
   

1. PRESCHIMBAREA PERMISULUI DE CONDUCERE, SCHIMBARE DE NUME (casatorie, divort etc.)

   
 1. actul de identitate original si copie;
 2. dovada platii contravalorii permisului (VEZI ANUNT!);
 3. permisul de conducere a carui preschimbare se solicita, in original, daca acesta exista;
 4. documentul eliberat de unitatea de asistenta medicala autorizata (fisa medicala), care atesta grupa / categoria de vehicule pe care solicitantul este apt sa le conduca.

Pe langa documentele prevazute mai sus, solicitantul trebuie sa prezinte:

 1. in cazul furtului:

- dovada de la organul competent de pe raza localitatii unde a avut loc incidentul

In cazul cetatenilor romani care au domiciliul in Romania si se afla temporar in strainatate, eliberarea unui nou permis de conducere se poate face prin intermediul alte persoane, pe baza de procura speciala, autentificata de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale Romaniei ori, daca a fost data in fata autoritatilor straine, sa indeplineasca conditiile de supralegalizare prevazute de lege sau sa aiba aplicata apostila conform Conventiei cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine, adoptata la Haga la 5 octombrie 1961, la care Romania a aderat prin Ordonanata Guvernului nr. 66/1999, aprobata prin Legea nr.52/2000, cu modificarile ulterioare. Mandatarul va prezenta documentele prevazute mai sus, in urmatoarele conditii:

 • CERERE TIP, completata prin dactilografiere si semnata in fata unui functionar diplomatic;
 • actul care atesta starea de sanatate, precum si doua fotografii de data recenta ale titularului, din care una aplicata pe procura speciala eliberata mandatarului, iar a doua pe CERERE TIP,  trebuie sa fie vizate de misiunea diplomatica;
 • declaratia pe proprie raspundere a titularului, in fata functionarului diplomatic, din care sa rezulte ca nu mai detine un alt permis de conducere national, cu exceptia celui depus pentru preschimbare;
     
    Revenire la inceputul paginii
     
    2. ELIBERAREA DUPLICATULUI PERMISULUI DE CONDUCERE
   
 1. actul de identitate original si copie;
 2. dovada platii contravalorii permisului de conducere (VEZI ANUNT!);

NOTE:
1. Valabilitatea duplicatului nu poate depasi data valabilitatii administrative a permisului de conducere pe care il inlocuieste.

Pe langa documentele prevazute mai sus, solicitantul trebuie sa prezinte:

 1. in cazul furtului:

- dovada de la organul competent de pe raza localitatii unde a avut loc incidentul

In cazul cetatenilor romani care au domiciliul in Romania si se afla temporar in strainatate, eliberarea unui duplicat al permisului de conducere se poate face prin intermediul alte persoane, pe baza de procura speciala, autentificata de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale Romaniei ori, daca a fost data in fata autoritatilor straine, sa indeplineasca conditiile de supralegalizare prevazute de lege sau sa aiba aplicata apostila conform Conventiei cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine, adoptata la Haga la 5 octombrie 1961, la care Romania a aderat prin Ordonanata Guvernului nr. 66/1999, aprobata prin Legea nr.52/2000, cu modificarile ulterioare. Mandatarul va prezenta documentele prevazute mai sus, in urmatoarele conditii:

 • CERERE TIP, completata prin dactilografiere si semnata in fata unui functionar diplomatic;
 • actul care atesta starea de sanatate care atesta grupa / categoria de vehicule pe care solicitantul este apt sa le conduca
 • doua fotografii de data recenta ale titularului, din care una aplicata pe procura speciala eliberata mandatarului, iar a doua pe CERERE TIP,  trebuie sa fie vizate de misiunea diplomatica;
 • declaratia pe proprie raspundere a titularului, in fata functionarului diplomatic, din care sa rezulte ca nu mai detine un alt permis de conducere national, cu exceptia celui depus pentru preschimbare;
     
    3. PRESCHIMBAREA PERMISULUI DE CONDUCERE STRAIN CU DOCUMENT SIMILAR ROMANESC
   
 1. CERERE TIP conform anexi nr. 4 din OMAI nr. 163/2011.
 2. permisul de conducere national eliberat de autoritatile statelor prevazute la articolul 2, aliniat 1 din OMAI 163/2011 modificat, a carui preschimbare se solicita, in original.
  In cazul in care permisul de conducere a fost eliberat de catre autoritatile statelor prevazute la articolul 2, aliniat 1 litera B si C din OMAI nr. 163/2011, se depune si traducerea legalizata in limba romana a acestuia sau documentul care atesta pierderea sau furtul permisului de conducere;
 3. documentul de identitate al solicitantului in original si in copie, precum si documentele care fac dovada domiciliului sau resedintei in Romania prevazute la articolul 1, aliniat 6 din OMAI nr. 163/2011:
  • pasaportul strain si cartea de rezidenta in Romania, in cazul cetatenilor straini;
  • pasaportul, cartea de identitate provizorie, buletinul sau cartea de identitate in cazul catatenilor romani;
 4. fisa medicala completata de o unitate de asistenta medicala ambulatorie de specialitate autorizata, incheiata cu concluzia „APT CONDUCATOR AUTO”, cu precizarea categoriei/categoriilor pentru care solicitantul este apt de a conduce autovehicule, precum si a eventualelor restrictii  medicale ce vor fi mentionate in permisul de conducere preschimbat, in cazul in care se solicita un permis de conducere cu o noua valabilitate administrativa;
 5. certificatul de cazier judiciar;
 6. dovada achitarii taxelor si tarifelor prevazute de lege, aferente preschimbarii permisului de conducere, respectiv 68 LEI (VEZI ANUNT!)i;

NOTA 1:
Pot fi preschimbate cu documente similare romanesti, fara sustinerea unui examen sau test, permisele de conducere nationale eliberate de autoritatile nationale conform anexelor 1, 2 si 3 din OMAI nr. 163/2011.

NOTA 2:
Persoanele care, din motive obiective, nu se pot prezenta personal la serviciile publice comunitare pot depune cererile prin mandatar, cu procura speciala, autentificata in tara de notarul public, iar in strainatate de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale Romaniei.

     
    Revenire la inceputul paginii
     
    4. PRESCHIMBAREA PERMISULUI DE CONDUCERE a membrilor misiunilor diplomatice si oficiilor consulare straine
   

Permise de conducere straine ale membrilor misiunilor diplomatice si oficiilor consulare straine, ale corespondetilor de presa straini, precum si ale reprezentantilor organizatiilor economice, culturale sau ale altor asemenea organizatii straine, cu statut diplomatic, acreditati in Romania, vor fi preschimbate, cu toate categoriile inscrise in acestea, indiferent de statul emitent.
Pentru preschimbarea permiselor de conducere, aceste categorii de persoane vor depune urmaatoarele documente:

 1. cerere de preschimbare a permisului de conducere strain
 2. permisul de conducere strain in original, insotit de traducerea legalizata in limba romana a acestuia;
 3. documentul de identitate in original si copie, respectiv pasaportul diplomatic si carte de identitate eliberata de Ministerul Afacerilor Externe, dupa caz, pasaport de serviciu si carte de identitate eliberata de Ministerul Afacerilor Externe;
 4. CERERE TIP, completata prin dactilografiere, care sa aiba atasata in spatiul special destinat, o fotografie color 3 x 4 cm/4 x 5 cm, de data recenta, precum si semnatura;
 5. fisa medicala completata de o unitate de asistenta medicala ambulatorie de specialitate autorizata, cu mentionarea categoriilor pentru care solicitantul este apt de a conduce autovehicule;
 6. dovada achitarii taxei reprezentand contravaloarea permisului de conducere, in valoare de 68 LEI (VEZI ANUNT!).
     
    Revenire la inceputul paginii
     
  III. La COMPARTIMENTUL INMATRICULARE SI EVIDENTA VEHICULELOR RUTIERE
     
    1. INMATRICULAREA PERMANENTA A UNUI VEHICUL NOU  INDIGEN
   
 1. CEREREA SOLICITANTULUI.  IN CAZUL INSCRIERII IN CERTIFICATUL DE INMATRICULARE SI A ALTEI PERSOANE CARE POATE FOLOSI VEHICULUL, IN VIRTUTEA UNUI DREPT LEGAL, ALTUL DECAT CEL DE PROPRIETATE, PROPRIETARUL VA MENTIONA SOLICITAREA EXPLICITA IN CERERE;
 2. FISA DE INMATRICULARE A VEHICULULUI (Atentie, formularul este format pagina A5! A se imprima fata/verso si a se completa prin dactilografiere), COMPLETATA CU DATELE SI SEMNATURA PROPRIETARULUI SI AVAND VIZA ORGANULUI FISCAL COMPETENT AL AUTORITATII ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE. IN CAZUL INSCRIERII IN CERTIFICATUL DE INMATRICULARE SI A ALTEI PERSOANE, SE VA DEPUNE SI FISA DE INMATRICULARE COMPLETATA CU DATELE SI SEMNATURA ACESTEIA.
 3. CARTEA DE IDENTITATE A VEHICULULUI, IN ORIGINAL SI COPIE;
 4. DOCUMENT CARE ATESTA DREPTUL DE PROPRIETATE AL SOLICITANTULUI ASUPRA AUTOVEHICULULUI SAU REMORCII (CONTRACT VINZARE-CUMPARARE, FACTURA, ETC) IN ORIGINAL SI COPIE;
 5. ACT DE IDENTITATE AL SOLICITANTULUI IN ORIGINAL SI COPIE. IN SITUATIA IN CARE IN CERTIFICATUL DE INMATRICULARE URMEAZA A FI INSCRISA SI O ALTA PERSOANA, SE VA PREZENTA ACTUL DE IDENTITATE, SAU DUPA CAZ, DOCUMENTE CARE SA ATESTE DOBINDIREA PERSONALITATII JURIDICE, DENUMIREA SI SEDIUL, IN COPIE;
 6. COPIA DOCUMENTULUI DE ASIGURARE OBLIGATORIE DE RASPUNDERE CIVILA PENTRU PREJUDICII PRODUSE PRIN ACCIDENTE DE CIRCULATIE IN TERMENUL DE VALABILITATE AL ACESTEIA;
 7. DOVADA DE PLATA A CONTRAVALORII CERTIFICATULUI DE INMATRICULARE – 37 LEI (VEZI ANUNT!);
 8. DOVADA DE PLATA A CONTRAVALORII PLACUTELOR CU NUMAR DE INMATRICULARE – 40 LEI PENTRU NUMAR LA RAND SAU 85 LEI PENTRU NUMAR PREFERENTIAL – ACHITATA LA GHISEU;
 9. DOCUMENTELE POT FI DEPUSE DE CATRE O ALTA PERSOANA PE BAZA UNEI PROCURI SPECIALE;
 10. PENTRU PERSOANELE JURIDICE ACTE CARE SA ATESTE DOBANDIREA PERSONALITATII JURIDICE, DENUMIRE, SEDIU SI REPREZENTANT LEGAL IN COPIE.
     
    Revenire la inceputul paginii
     
    2. INMATRICULAREA PERMANENTA A UNUI VEHICUL NOU IMPORTAT DIN U.E.
   
 1. CEREREA SOLICITANTULUI.  IN CAZUL INSCRIERII IN CERTIFICATUL DE INMATRICULARE SI A ALTEI PERSOANE CARE POATE FOLOSI VEHICULUL, IN VIRTUTEA UNUI DREPT LEGAL, ALTUL DECAT CEL DE PROPRIETATE, PROPRIETARUL VA MENTIONA SOLICITAREA EXPLICITA IN CERERE;
 2. FISA DE INMATRICULARE A VEHICULULUI (Atentie, formularul este format pagina A5! A se imprima fata/verso si a se completa prin dactilografiere), COMPLETATA CU DATELE SI SEMNATURA PROPRIETARULUI SI AVAND VIZA ORGANULUI FISCAL COMPETENT AL AUTORITATII ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE. IN CAZUL INSCRIERII IN CERTIFICATUL DE INMATRICULARE SI A ALTEI PERSOANE, SE VA DEPUNE SI FISA DE INMATRICULARE COMPLETATA CU DATELE SI SEMNATURA ACESTEIA.
 3. CARTEA DE IDENTITATE A VEHICULULUI, IN ORIGINAL SI COPIE;
 4. DOCUMENT CARE ATESTA DREPTUL DE PROPRIETATE AL SOLICITANTULUI ASUPRA AUTOVEHICULULUI SAU REMORCII (CONTRACT VINZARE-CUMPARARE, FACTURA, ETC) IN ORIGINAL SI COPIE;
 5. ACT DE IDENTITATE AL SOLICITANTULUI IN ORIGINAL SI COPIE. IN SITUATIA IN CARE IN CERTIFICATUL DE INMATRICULARE URMEAZA A FI INSCRISA SI O ALTA PERSOANA IN CALITATE DE COPROPRIETAR, SE VA PREZENTA ACTUL DE IDENTITATE, SAU DUPA CAZ, DOCUMENTE CARE SA ATESTE DOBINDIREA PERSONALITATII JURIDICE, DENUMIREA SI SEDIUL, IN COPIE;
 6. COPIA DOCUMENTULUI DE ASIGURARE OBLIGATORIE DE RASPUNDERE CIVILA PENTRU PREJUDICII PRODUSE PRIN ACCIDENTE DE CIRCULATIE IN TERMENUL DE VALABILITATE AL ACESTEIA;
 7. DOVADA DE PLATA A CONTRAVALORII CERTIFICATULUI DE INMATRICULARE – 37 LEI (VEZI ANUNT!);
 8. DOVADA DE PLATA A CONTRAVALORII PLACUTELOR CU NUMAR DE INMATRICULARE – 40 LEI PENTRU NUMAR LA RAND SAU 85 LEI PENTRU NUMAR PREFERENTIAL – ACHITATA LA GHISEU;
 9. PENTRU PERSOANELE JURIDICE ACTE CARE SA ATESTE DOBANDIREA PERSONALITATII JURIDICE, DENUMIRE, SEDIU SI REPREZENTANT LEGAL IN COPIE;
 10. DOCUMENTELE POT FI DEPUSE DE CATRE O ALTA PERSOANA PE BAZA UNEI PROCURI SPECIALE;
 11. ORICE DOCUMENT DEPUS DE SOLICITANT, CARE NU ESTE IN LIMBA ROMANA, VA FI INSOTIT DE TRADUCEREA LEGALIZATA A ACESTUIA.
     
    Revenire la inceputul paginii
     
    3. INMATRICULAREA PERMANENTA A UNUI VEHICUL NOU IMPORTAT DIN TARILE CARE NU PROVIN DIN U.E
   
 1. CEREREA SOLICITANTULUI.  IN CAZUL INSCRIERII IN CERTIFICATUL DE INMATRICULARE SI A ALTEI PERSOANE CARE POATE FOLOSI VEHICULUL, IN VIRTUTEA UNUI DREPT LEGAL, ALTUL DECAT CEL DE PROPRIETATE, PROPRIETARUL VA MENTIONA SOLICITAREA EXPLICITA IN CERERE;
 2. FISA DE INMATRICULARE A VEHICULULUI (Atentie, formularul este format pagina A5! A se imprima fata/verso si a se completa prin dactilografiere), COMPLETATA CU DATELE SI SEMNATURA PROPRIETARULUI SI AVAND VIZA ORGANULUI FISCAL COMPETENT AL AUTORITATII ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE. IN CAZUL INSCRIERII IN CERTIFICATUL DE INMATRICULARE SI A ALTEI PERSOANE, SE VA DEPUNE SI FISA DE INMATRICULARE COMPLETATA CU DATELE SI SEMNATURA ACESTEIA.
 3. CARTEA DE IDENTITATE A VEHICULULUI, IN ORIGINAL SI COPIE;
 4. DOCUMENT CARE ATESTA DREPTUL DE PROPRIETATE AL SOLICITANTULUI ASUPRA AUTOVEHICULULUI SAU REMORCII (CONTRACT VINZARE-CUMPARARE, FACTURA, ETC) IN ORIGINAL SI COPIE;
 5. ACT DE IDENTITATE AL SOLICITANTULUI IN ORIGINAL SI COPIE. IN SITUATIA IN CARE IN CERTIFICATUL DE INMATRICULARE URMEAZA A FI INSCRISA SI O ALTA PERSOANA IN CALITATE DE COPROPRIETAR,, SE VA PREZENTA ACTUL DE IDENTITATE, SAU DUPA CAZ, DOCUMENTE CARE SA ATESTE DOBINDIREA PERSONALITATII JURIDICE, DENUMIREA SI SEDIUL, IN COPIE;
 6. DOVADA DE EFECTUARE A FORMALITATILOR VAMALE DE IMPORT DEFINITIV, IN ORIGINAL SAU COPIE LEGALIZATA;
 7. COPIA DOCUMENTULUI DE ASIGURARE OBLIGATORIE DE RASPUNDERE CIVILA PENTRU PREJUDICII PRODUSE PRIN ACCIDENTE DE CIRCULATIE IN TERMENUL DE VALABILITATE AL ACESTEIA;
 8. DOVADA DE PLATA A CONTRAVALORII CERTIFICATULUI DE INMATRICULARE – 37 LEI (VEZI ANUNT!);
 9. DOVADA DE PLATA A CONTRAVALORII PLACUTELOR CU NUMAR DE INMATRICULARE – 40 LEI PENTRU NUMAR LA RAND SAU 85 LEI PENTRU NUMAR PREFERENTIAL – ACHITATA LA GHISEU;
 10. ACT DE IDENTITATE IN ORIGINAL SI COPIE;
 11. PENTRU PERSOANELE JURIDICE ACTE CARE SA ATESTE DOBANDIREA PERSONALITATII JURIDICE, DENUMIRE, SEDIU SI REPREZENTANT LEGAL IN COPIE.
 12. DOCUMENTELE POT FI DEPUSE DE CATRE O ALTA PERSOANA PE BAZA UNEI PROCURI SPECIALE;
 13. ORICE DOCUMENT DEPUS DE SOLICITANT, CARE NU ESTE IN LIMBA ROMANA, VA FI INSOTIT DE TRADUCEREA LEGALIZATA A ACESTUIA.
     
    Revenire la inceputul paginii
     
    4. INMATRICULAREA PERMANENTA A UNUI VEHICUL UZAT IMPORTAT DIN U.E.
   
 1. CEREREA SOLICITANTULUI.  IN CAZUL INSCRIERII IN CERTIFICATUL DE INMATRICULARE SI A ALTEI PERSOANE CARE POATE FOLOSI VEHICULUL, IN VIRTUTEA UNUI DREPT LEGAL, ALTUL DECAT CEL DE PROPRIETATE, PROPRIETARUL VA MENTIONA SOLICITAREA EXPLICITA IN CERERE;
 2. FISA DE INMATRICULARE A VEHICULULUI (Atentie, formularul este format pagina A5! A se imprima fata/verso si a se completa prin dactilografiere), COMPLETATA CU DATELE SI SEMNATURA PROPRIETARULUI SI AVAND VIZA ORGANULUI FISCAL COMPETENT AL AUTORITATII ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE. IN CAZUL INSCRIERII IN CERTIFICATUL DE INMATRICULARE SI A ALTEI PERSOANE, SE VA DEPUNE SI FISA DE INMATRICULARE COMPLETATA CU DATELE SI SEMNATURA ACESTEIA;
 3. CARTEA DE IDENTITATE A VEHICULULUI, IN ORIGINAL SI COPIE
 4. DOCUMENT CARE ATESTA DREPTUL DE PROPRIETATE AL SOLICITANTULUI ASUPRA AUTOVEHICULULUI SAU REMORCII (CONTRACT VINZARE-CUMPARARE, CERTIFICAT MOSTENIRE, FACTURA, ETC) IN ORIGINAL SI COPIE;
 5. ACT DE IDENTITATE AL SOLICITANTULUI IN ORIGINAL SI COPIE. IN SITUATIA IN CARE IN CERTIFICATUL DE INMATRICULARE URMEAZA A FI INSCRISA SI O ALTA PERSOANA IN CALITATE DE COPROPRIETAR,, SE VA PREZENTA ACTUL DE IDENTITATE, SAU DUPA CAZ, DOCUMENTE CARE SA ATESTE DOBINDIREA PERSONALITATII JURIDICE, DENUMIREA SI SEDIUL, IN COPIE;
 6. DOVADA DE EFECTUARE A INSPECTIEI TEHNICE PERIODICE, IN TERMENUL DE VALABILITATE A ACESTEIA;
 7. COPIA DOCUMENTULUI DE ASIGURARE OBLIGATORIE DE RASPUNDERE CIVILA PENTRU PREJUDICII PRODUSE PRIN ACCIDENTE DE CIRCULATIE IN TERMENUL DE VALABILITATE AL ACESTEIA;
 8. CERTIFICATUL DE TVA ELIBERAT DE ADMINISTRATIA FINANCIARA;
 9. DOVADA DE PLATA A CONTRAVALORII CERTIFICATULUI DE INMATRICULARE – 37 LEI (VEZI ANUNT!);
 10. DOVADA DE PLATA A CONTRAVALORII PLACUTELOR CU NUMAR DE INMATRICULARE – 40 LEI PENTRU NUMAR LA RAND SAU 85 LEI PENTRU NUMAR PREFERENTIAL – ACHITATA LA GHISEU;
 11. ACT DE IDENTITATE IN ORIGINAL SI COPIE;
 12. CERTIFICATUL DE AUTENTICITATE AL AUTOVEHICULULUI;
 13. DOCUMENTELE DE INMATRICULARE ELIBERATE DE AUTORITATILE STRAINE IN ORIGINAL, COPIE SI TRADUCERE LEGALIZATA;
 14. PLACUTELE CU NUMAR DE INMATRICULARE EMISE DE AUTORITATILE STRAINE;
 15. PENTRU PERSOANELE JURIDICE ACTE CARE SA ATESTE DOBANDIREA PERSONALITATII JURIDICE, DENUMIRE, SEDIU SI REPREZENTANT LEGAL IN COPIE;
 16. DOCUMENTELE POT FI DEPUSE DE CATRE O ALTA PERSOANA PE BAZA UNEI PROCURI SPECIALE;
 17. ORICE DOCUMENT DEPUS DE SOLICITANT, CARE NU ESTE IN LIMBA ROMANA, VA FI INSOTIT DE TRADUCEREA LEGALIZATA A ACESTUIA.
     
    Revenire la inceputul paginii
     
    5. INMATRICULAREA PERMANENTA A UNUI VEHICUL UZAT IMPORTAT DIN TARILE CARE NU PROVIN DIN U.E.
   
 1. CEREREA SOLICITANTULUI.  IN CAZUL INSCRIERII IN CERTIFICATUL DE INMATRICULARE SI A ALTEI PERSOANE CARE POATE FOLOSI VEHICULUL, IN VIRTUTEA UNUI DREPT LEGAL, ALTUL DECAT CEL DE PROPRIETATE, PROPRIETARUL VA MENTIONA SOLICITAREA EXPLICITA IN CERERE;
 2. FISA DE INMATRICULARE A VEHICULULUI (Atentie, formularul este format pagina A5! A se imprima fata/verso si a se completa prin dactilografiere), COMPLETATA CU DATELE SI SEMNATURA PROPRIETARULUI SI AVAND VIZA ORGANULUI FISCAL COMPETENT AL AUTORITATII ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE. IN CAZUL INSCRIERII IN CERTIFICATUL DE INMATRICULARE SI A ALTEI PERSOANE, SE VA DEPUNE SI FISA DE INMATRICULARE COMPLETATA CU DATELE SI SEMNATURA ACESTEIA;
 3. CARTEA DE IDENTITATE A VEHICULULUI, IN ORIGINAL SI COPIE
 4. DOCUMENT CARE ATESTA DREPTUL DE PROPRIETATE AL SOLICITANTULUI ASUPRA AUTOVEHICULULUI SAU REMORCII (CONTRACT VINZARE-CUMPARARE, CERTIFICAT MOSTENIRE, FACTURA, ETC) IN ORIGINAL SI COPIE;
 5. ACT DE IDENTITATE AL SOLICITANTULUI IN ORIGINAL SI COPIE. IN SITUATIA IN CARE IN CERTIFICATUL DE INMATRICULARE URMEAZA A FI INSCRISA SI O ALTA PERSOANA IN CALITATE DE COPROPRIETAR,, SE VA PREZENTA ACTUL DE IDENTITATE, SAU DUPA CAZ, DOCUMENTE CARE SA ATESTE DOBINDIREA PERSONALITATII JURIDICE, DENUMIREA SI SEDIUL, IN COPIE;
 6. DOVADA DE EFECTUARE A FORMALITATILOR VAMALE DE IMPORT DEFINITIV, IN ORIGINAL SAU COPIE LEGALIZATA;
 7. DOVADA DE EFECTUARE A INSPECTIEI TEHNICE PERIODICE, IN TERMENUL DE VALABILITATE A ACESTEIA;
 8. COPIA DOCUMENTULUI DE ASIGURARE OBLIGATORIE DE RASPUNDERE CIVILA PENTRU PREJUDICII PRODUSE PRIN ACCIDENTE DE CIRCULATIE IN TERMENUL DE VALABILITATE AL ACESTEIA;
 9. CERTIFICATUL DE TVA ELIBERAT DE ADMINISTRATIA FINANCIARA;
 10. DOVADA DE PLATA A CONTRAVALORII CERTIFICATULUI DE INMATRICULARE – 37 LEI (VEZI ANUNT!);
 11. DOVADA DE PLATA A CONTRAVALORII PLACUTELOR CU NUMAR DE INMATRICULARE – 40 LEI PENTRU NUMAR LA RAND SAU 85 LEI PENTRU NUMAR PREFERENTIAL – ACHITATA LA GHISEU;
 12. ACT DE IDENTITATE IN ORIGINAL SI COPIE;
 13. CERTIFICATUL DE AUTENTICITATE AL AUTOVEHICULULUI IN TERMENUL DE VALABILITATE;
 14. DOCUMENTELE DE INMATRICULARE ELIBERATE DE AUTORITATILE STRAINE IN ORIGINAL, COPIE SI TRADUCERE LEGALIZATA;
 15. PLACUTELE CU NUMAR DE INMATRICULARE EMISE DE AUTORITATILE STRAINE; 
 16. PENTRU PERSOANELE JURIDICE ACTE CARE SA ATESTE DOBANDIREA PERSONALITATII JURIDICE, DENUMIRE, SEDIU SI REPREZENTANT LEGAL IN COPIE;
 17. DOCUMENTELE POT FI DEPUSE DE CATRE O ALTA PERSOANA PE BAZA UNEI PROCURI SPECIALE;
 18. ORICE DOCUMENT DEPUS DE SOLICITANT, CARE NU ESTE IN LIMBA ROMANA, VA FI INSOTIT DE TRADUCEREA LEGALIZATA A ACESTUIA.
     
    Revenire la inceputul paginii
     
    6. TRANSCRIEREA (VANZARE-CUMPARARE, MOSTENIRE) UNUI VEHICUL UZAT
   
 1. CEREREA NOULUI PROPRIETAR IN CAZUL INSCRIERII IN CERTIFICATUL DE INMATRICULARE SI A ALTEI PERSOANE CARE POATE FOLOSI VEHICULUL, IN VIRTUTEA UNUI DREPT LEGAL, ALTUL DECAT CEL DE PROPRIETATE, PROPRIETARUL VA MENTIONA SOLICITAREA EXPLICITA IN CERERE;
 2. FISA DE INMATRICULARE A VEHICULULUI (Atentie, formularul este format pagina A5! A se imprima fata/verso si a se completa prin dactilografiere), SEMNATA DE FOSTUL SI NOUL PROPRIETAR, AVAND VIZA ORGANULUI FISCAL COMPETENT AL AUTORITATII ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE. IN CAZUL FOSTULUI PROPRIETAR AL VEHICULULUI SE POATE DEPUNE CERTIFICATUL DE ATESTARE FISCALA EMIS DE AUTORITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE. IN CAZUL INSCRIERII IN CERITFICATUL DE INMATRICULARE SI A ALTEI PERSOANE, SE VA DEPUNE SI FISA DE INMATRICULARE COMPLETATA CU DATELE SI SEMNATURA ACESTEIA;
 3. CARTEA DE IDENTITATE A VEHICULULUI, IN ORIGINAL SI COPIE;
 4. DOCUMENT CARE ATESTA DREPTUL DE PROPRIETATE AL SOLICITANTULUI ASUPRA AUTOVEHICULULUI SAU REMORCII (CONTRACT VINZARE-CUMPARARE, CERTIFICAT MOSTENIRE, FACTURA, ETC) IN ORIGINAL SI COPIE. IN CAZUL IN CARE SE PREZINTA FORMULARUL TIPIZAT "CONTRACTUL DE INSTRAINARE - DOBANDIRE A UNUI MIJLOC DE TRANSPORT" (click pe link pentru descarcare) MODEL 2016 ITL - 054 PREVAZUT IN ANEXA NR.2 AL ORDINULUI MINISTERULUI DEZVOLTARII REGIONALE SI ADMINISTRATIEI PUBLICE NR. 1069/2016. SOLICITANTII NU VOR MAI DEPUNE CERTIFICATUL DE ATESTARE FISCALA, RESPECTIV FISA DE INMATRICULARE;
 5. ACT DE IDENTITATE AL SOLICITANTULUI IN ORIGINAL SI COPIE. IN SITUATIA IN CARE IN CERTIFICATUL DE INMATRICULARE URMEAZA A FI INSCRISA SI O ALTA PERSOANA IN CALITATE DE COPROPRIETAR, SE VA PREZENTA ACTUL DE IDENTITATE, SAU DUPA CAZ, DOCUMENTE CARE SA ATESTE DOBINDIREA PERSONALITATII JURIDICE, DENUMIREA SI SEDIUL, IN COPIE;
 6. DOVADA DE EFECTUARE A INSPECTIEI TEHNICE PERIODICE, IN TERMENUL DE VALABILITATE A ACESTEIA;
 7. COPIA DOCUMENTULUI DE ASIGURARE OBLIGATORIE DE RASPUNDERE CIVILA PENTRU PREJUDICII PRODUSE PRIN ACCIDENTE DE CIRCULATIE IN TERMENUL DE VALABILITATE AL ACESTEIA;
 8. DOVADA DE PLATA A CONTRAVALORII CERTIFICATULUI DE INMATRICULARE – 37 LEI (VEZI ANUNT!);
 9. DOVADA DE PLATA A CONTRAVALORII PLACUTELOR CU NUMAR DE INMATRICULARE – 40 LEI PENTRU NUMAR LA RAND SAU 85 LEI PENTRU NUMAR PREFERENTIAL – ACHITATA LA GHISEU;
 10. CERTIFICATUL DE INMATRICULARE AL FOSTULUI PROPRIETAR IN CARE ACESTA A INSCRIS TRANSMITEREA DREPTULUI DE PROPRIETATE;
 11. PLACUTELE CU NUMAR DE INMATRICULARE DACA NOUL PROPRIETAR ARE DOMICILIUL, RESEDINTA SAU SEDIUL PE RAZA ALTUI JUDET DECAT AL FOSTULUI PROPRIETAR;   
 12. PENTRU PERSOANELE JURIDICE ACTE CARE SA ATESTE DOBANDIREA PERSONALITATII JURIDICE, DENUMIRE, SEDIU SI REPREZENTANT LEGAL IN COPIE;
 13. DOCUMENTELE POT FI DEPUSE DE CATRE O ALTA PERSOANA PE BAZA UNEI PROCURI SPECIALE;
 14. ORICE DOCUMENT DEPUS DE SOLICITANT, CARE NU ESTE IN LIMBA ROMANA, VA FI INSOTIT DE TRADUCEREA LEGALIZATA A ACESTUIA.
     
    Revenire la inceputul paginii
     
    7. INMATRICULAREA TEMPORARA A UNUI VEHICUL NOU IMPORTAT
   
 1. CEREREA SOLICITANTULUI.  IN CAZUL INSCRIERII IN CERTIFICATUL DE INMATRICULARE SI A ALTEI PERSOANE CARE POATE FOLOSI VEHICULUL, IN VIRTUTEA UNUI DREPT LEGAL, ALTUL DECAT CEL DE PROPRIETATE, PROPRIETARUL VA MENTIONA SOLICITAREA EXPLICITA IN CERERE;
 2. FISA DE INMATRICULARE A VEHICULULUI (Atentie, formularul este format pagina A5! A se imprima fata/verso si a se completa prin dactilografiere), SEMNATA SI AVAND VIZA ORGANULUI FISCAL COMPETENT AL AUTORITATII ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE. IN CAZUL INSCRIERII IN CERTIFICATUL DE INMATRICULARE SI A ALTEI PERSOANE, SE VA DEPUNE SI FISA DE INMATRICULARE COMPLETATA CU DATELE SI SEMNATURA ACESTEIA.
 3. CARTEA DE IDENTITATE A VEHICULULUI, IN ORIGINAL SI COPIE;
 4. DOCUMENT CARE ATESTA DREPTUL DE PROPRIETATE AL SOLICITANTULUI ASUPRA AUTOVEHICULULUI SAU REMORCII (CONTRACT VINZARE-CUMPARARE,  FACTURA, ETC) IN ORIGINAL SI COPIE;
 5. ACT DE IDENTITATE AL SOLICITANTULUI IN ORIGINAL SI COPIE. IN SITUATIA IN CARE IN CERTIFICATUL DE INMATRICULARE URMEAZA A FI INSCRISA SI O ALTA PERSOANA IN CALITATE DE COPROPRIETAR,, SE VA PREZENTA ACTUL DE IDENTITATE, SAU DUPA CAZ, DOCUMENTE CARE SA ATESTE DOBINDIREA PERSONALITATII JURIDICE, DENUMIREA SI SEDIUL, IN COPIE;
 6. DOVADA DE EFECTUARE A FORMALITATILOR VAMALE DE IMPORT TEMPORAR, IN ORIGINAL SAU COPIE LEGALIZATA;
 7. COPIA DOCUMENTULUI DE ASIGURARE OBLIGATORIE DE RASPUNDERE CIVILA SAU  INTERNATIONALA TIP CARTE VERDE (PENTRU EXPORT);
 8. DOCUMENTE DE INMATRICULARE ELIBERATE DE AUTORITATILE STRAINE IN ORIGINAL PRECUM SI PLACILE CU NUMERELE DE INMATRICULARE STRAINE, DACA VEHICULUL PROVINE DIN STRAINATATE SI NU A MAI FOST INMATRICULAT IN ROMANIA IN LIPSA ACESTORA SE RETINE O DECLARATIE NOTARIALA CU PRIVIRE LA IMPREJURARILE CU CARE PLACILE AU FOST PIERDUTE;
 9. DOVADA DE PLATA A CONTRAVALORII CERTIFICATULUI DE INMATRICULARE – 37 LEI (VEZI ANUNT!);
 10. DOVADA DE PLATA A CONTRAVALORII PLACUTELOR CU NUMAR DE INMATRICULARE – 40 LEI PENTRU NUMAR LA RAND SAU 85 LEI PENTRU NUMAR PREFERENTIAL – ACHITATA LA GHISEU;
 11. PENTRU PERSOANELE JURIDICE ACTE CARE SA ATESTE DOBANDIREA PERSONALITATII JURIDICE, DENUMIRE, SEDIU SI REPREZENTANT LEGAL IN COPIE;
 12. DOCUMENTELE POT FI DEPUSE DE CATRE O ALTA PERSOANA PE BAZA UNEI PROCURI SPECIALE;
 13. ORICE DOCUMENT DEPUS DE SOLICITANT, CARE NU ESTE IN LIMBA ROMANA, VA FI INSOTIT DE TRADUCEREA LEGALIZATA A ACESTUIA.
     
    Revenire la inceputul paginii
     
    8. INMATRICULAREA TEMPORARA A UNUI VEHICUL UZAT IMPORTAT
   
 1. CEREREA SOLICITANTULUI.  IN CAZUL INSCRIERII IN CERTIFICATUL DE INMATRICULARE SI A ALTEI PERSOANE CARE POATE FOLOSI VEHICULUL, IN VIRTUTEA UNUI DREPT LEGAL, ALTUL DECAT CEL DE PROPRIETATE, PROPRIETARUL VA MENTIONA SOLICITAREA EXPLICITA IN CERERE;
 2. FISA DE INMATRICULARE A VEHICULULUI (Atentie, formularul este format pagina A5! A se imprima fata/verso si a se completa prin dactilografiere), SEMNATA SI AVAND VIZA ORGANULUI FISCAL COMPETENT AL AUTORITATII ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE. IN CAZUL INSCRIERII IN CERTIFICATUL DE INMATRICULARE SI A ALTEI PERSOANE, SE VA DEPUNE SI FISA DE INMATRICULARE COMPLETATA CU DATELE SI SEMNATURA ACESTEIA.
 3. CARTEA DE IDENTITATE A VEHICULULUI, IN ORIGINAL SI COPIE;
 4. DOVADA DE EFECTUARE A INSPECTIEI TEHNICE PERIODICE, IN TERMENUL DE VALABILITATE A ACESTEIA;
 5. DOCUMENT CARE ATESTA DREPTUL DE PROPRIETATE AL SOLICITANTULUI ASUPRA AUTOVEHICULULUI SAU REMORCII (CONTRACT VINZARE-CUMPARARE,  FACTURA, ETC) IN ORIGINAL SI COPIE;
 6. ACT DE IDENTITATE AL SOLICITANTULUI IN ORIGINAL SI COPIE. IN SITUATIA IN CARE IN CERTIFICATUL DE INMATRICULARE URMEAZA A FI INSCRISA SI O ALTA PERSOANA IN CALITATE DE COPROPRIETAR,, SE VA PREZENTA ACTUL DE IDENTITATE, SAU DUPA CAZ, DOCUMENTE CARE SA ATESTE DOBINDIREA PERSONALITATII JURIDICE, DENUMIREA SI SEDIUL, IN COPIE;
 7. DOVADA DE EFECTUARE A FORMALITATILOR VAMALE DE IMPORT TEMPORAR, IN ORIGINAL SAU COPIE LEGALIZATA;
 8. COPIA DOCUMENTULUI DE ASIGURARE OBLIGATORIE DE RASPUNDERE CIVILA;
 9. DOCUMENTE DE INMATRICULARE ELIBERATE DE AUTORITATILE STRAINE IN ORIGINAL PRECUM SI PLACILE CU NUMERELE DE INMATRICULARE STRAINE, DACA VEHICULUL PROVINE DIN STRAINATATE SI NU A MAI FOST INMATRICULAT IN ROMANIA IN LIPSA ACESTORA SE RETINE O DECLARATIE CU PRIVIRE LA IMPREJURARILE IN CARE PLACILE AU FOST PIERDUTE;
 10. DOVADA DE PLATA A CONTRAVALORII CERTIFICATULUI DE INMATRICULARE – 37 LEI (VEZI ANUNT!);
 11. DOVADA DE PLATA A CONTRAVALORII PLACUTELOR CU NUMAR DE INMATRICULARE – 40 LEI – ACHITATA LA GHISEU;
 12. CERTIFICAT DE AUTENTICITATE AL VEHICULULUI IN TERMEN DE VALABILITATE;
 13. PENTRU PERSOANELE JURIDICE ACTE CARE SA ATESTE DOBANDIREA PERSONALITATII JURIDICE, DENUMIRE, SEDIU SI REPREZENTANT LEGAL IN COPIE;
 14. DOCUMENTELE POT FI DEPUSE DE CATRE O ALTA PERSOANA PE BAZA UNEI PROCURI SPECIALE;
 15. ORICE DOCUMENT DEPUS DE SOLICITANT, CARE NU ESTE IN LIMBA ROMANA, VA FI INSOTIT DE TRADUCEREA LEGALIZATA A ACESTUIA.
     
    Revenire la inceputul paginii
     
    9. INMATRICULAREA TEMPORARA A UNUI VEHICUL DESTINAT EXPORTULUI
   

Atentie! Se realizeaza pentru o perioada de maxim 30 de zile, dar care nu poate depasi termenul de valabilitate a asigurarii internationale tip carte verde.

 1. CEREREA SOLICITANTULUI;
 2. FISA DE INMATRICULARE A VEHICULULUI (Atentie, formularul este format pagina A5! A se imprima fata/verso si a se completa prin dactilografiere). DACA VEHICULUL A FOST INMATRICULAT IN ROMANIA, FISA VA FI INSOTITA SI DE CERTIFICATUL DE ATESTARE FISCALA PENTRU FOSTUL PROPRIETAR ELIBERAT DE AUTORITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE SI VA FI SEMANATA ATAT DE CUMPARATOR CAT SI DE VANZATOR;
 3. CARTEA DE IDENTITATE A VEHICULULUI, IN ORIGINAL SI COPIE;
 4. DOCUMENT CARE ATESTA DREPTUL DE PROPRIETATE AL SOLICITANTULUI ASUPRA AUTOVEHICULULUI SAU REMORCII IN ORIGINAL SI COPIE;
 5. ACT DE IDENTITATE AL SOLICITANTULUI IN ORIGINAL SI COPIE, CARE POATE FI: PASAPORT C.R.D.S. INSOTIT DE CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE SAU IN CAZUL CETATENILOR STRAINI – LEGITIMATIE DE SEDERE TEMPORARA, INSOTITA DE PASAPORTUL STRAIN;
 6. DOVADA DE EFECTUARE A FORMALITATILOR VAMALE DE IMPORT/EXPORT TEMPORAR SAU DEFINITIV, IN ORIGINAL SAU COPIE LEGALIZATA;
 7. COPIA DOCUMENTULUI DE ASIGURARE OBLIGATORIE DE RASPUNDERE CIVILA INTERNATIONALA DE TIP CARTE VERDE;
 8. DOVADA DE PLATA A CONTRAVALORII CERTIFICATULUI DE INMATRICULARE – 37 LEI (VEZI ANUNT!);
 9. DOVADA DE PLATA A CONTRAVALORII PLACUTELOR CU NUMAR DE INMATRICULARE – 40 LEI – ACHITATA LA GHISEU;
 10. PENTRU VEHICULELE
  VARIANTA A: NEINMATRICULATE IN ROMANIA:
  • DOCUMENTELE DE INMATRICULARE ELIBERATE DE AUTORITATILE STRAINE, IN ORIGINAL, PRECUM SI PLACILE CU NUMERE DE INMATRICULARE STRAINE, DACA VEHICULUL PROVINE DIN STRAINATATE SI NU A MAI FOST INMATRICULAT IN ROMANIA. IN LIPSA ACESTORA, ESTE NECESARA O DECLARATIE NOTARIALA CU PRIVIRE LA IMPREJURARILE IN CARE PLACILE AU FOST PIERDUTE;
  VARIANTA B: PENTRU VEHICULELE INMATRICULATE IN ROMANIA:
  • CERTIFICATUL DE INMATRICULARE AL FOSTULUI PROPRIETAR IN CARE ACESTA A INSCRIS TRANSMITEREA DREPTULUI DE PROPRIETATE
  • PLACILE CU NUMARUL DE INMATRICULARE;
 11. DOCUMENTELE POT FI DEPUSE DE CATRE O ALTA PERSOANA PE BAZA UNEI PROCURI SPECIALE;
 12. ORICE DOCUMENT DEPUS DE SOLICITANT, CARE NU ESTE IN LIMBA ROMANA, VA FI INSOTIT DE TRADUCEREA LEGALIZATA A ACESTUIA.
     
    Revenire la inceputul paginii
     
    10. AUTORIZAREA PROVIZORIE A UNUI VEHICUL NEINMATRICULAT
   
 1. CEREREA SOLICITANTULUI;
 2. COPIE DUPA DOVADA ASIGURARII OBLIGATORII DE RASPUNDERE CIVILA PENTRU PREJUDICII PRODUSE PRIN ACCIDENTE DE AUTOVEHICULE, IN TERMENUL DE VALABILITATE AL ACESTEIA;
 3. COPII ALE DOCUMENTELOR CARE ATESTA DREPTUL DE PROPRIETATE AL SOLICITANTULUI ASUPRA AUTOVEHICULULUI (CONTRACT VINZARE-CUMPARARE,  FACTURA, ETC) IN ORIGINAL SI COPIE;
 4. ACT DE IDENTITATE AL SOLICITANTULUI IN ORIGINAL SI COPIE SAU, IN CAZUL PERSOANEI JURIDICE DOCUMENTE CARE SA ATESTE DOBINDIREA PERSONALITATII JURIDICE, DENUMIREA SI SEDIUL, IN COPIE;
 5. DOVADA DE PLATA A CONTRAVALORII PLACUTELOR CU NUMAR PROVIZORIU – 40 LEI – ACHITATI LA GHISEU;
 6. DOVADA DE PLATA A CONTRAVALORII AUTORIZATIEI DE CIRCULATIE PROVIZORII – 13 LEI (VEZI ANUNT!);
 7. COPIA DECLARATIEI VAMALE PENTRU VEHICULELE DE PROVENIENTA STRAINA PENTRU CARE SE SOLICITA INMATRICULAREA IN ROMANIA CU EXCEPTIA, PRIMEI INMATRICULARI;
 8. DOCUMENTE DE INMATRICULARE STRAINE IN ORIGINAL SI COPIE;
 9. DOCUMENTELE POT FI DEPUSE DE CATRE O ALTA PERSOANA PE BAZA UNEI PROCURI SPECIALE.
     
    Revenire la inceputul paginii
     
    11. RADIERE IN CAZUL EXPORTULUI
   
 1. CERERE;
 2. CERTIFICAT DE INMATRICULARE (IN CAZUL PIERDERII/FURTULUI DECLARATIA DIN CARE SA REZULTE PIERDEREA SAU FURTUL CERTIFICATUL DE INMATRICULARE);
 3. PLACUTELE CU NUMAR DE INMATRICULARE (IN CAZUL PIERDERII/FURTULUI DECLARATIA DIN CARE SA REZULTE PIERDEREA SAU FURTUL PLACILOR);
 4. CARTE DE IDENTITATE A VEHICULULUI DACA ESTE MENTIONATA IN CERTIFICATUL DE INMATRICULARE;
 5. FISA DE INMATRICULARE A VEHICULULUI (Atentie, formularul este format pagina A5! A se imprima fata/verso si a se completa prin dactilografiere) CU VIZA ORGANULUI FINANCIAR COMPETENT AL AUTORITATII ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE, SAU A CERTIFICATULUI DE ATESTARE FISCALA;
 6. DOCUMENT CARE ATESTA EXPORTULUI VEHICULULUI ( DOCUMENT VAMAL ROMANESC DE EXPORT, DOCUMENT STRAIN VAMAL DE IMPORT, DOCUMENT DE INMATRICULARE IN STRAINATATE SAU ALTE INSCRISURI OFICIALE STRAINE DIN CARE REZULTA EXPORTUL ORI INMATRICULAREA IN STRAINATATE, CONTRACT VANZARE-CUMPARARE);
 7. TREI (3) EXEMPLARE COMPLETATE ALE CERTIFICATULUI DE RADIERE;
 8. DOCUMENTE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTILOR IN ORIGINAL SI COPII;
 9. DOCUMENTELE POT FI DEPUSE DE CATRE O ALTA PERSOANA PE BAZA UNEI PROCURI SPECIALE;
 10. ORICE DOCUMENT DEPUS DE SOLICITANT, CARE NU ESTE IN LIMBA ROMANA, VA FI INSOTIT DE TRADUCEREA LEGALIZATA A ACESTUIA.
     
    Revenire la inceputul paginii
     
    12. RADIERE IN CAZUL DEZMEMBRARII VEHICULULUI
   
 1. CERERE;
 2. CERTIFICAT DE INMATRICULARE (IN CAZUL PIERDERII/FURTULUI DECLARATIA DIN CARE SA REZULTE PIERDEREA SAU FURTUL CERTIFICATUL DE INMATRICULARE);
 3. PLACUTELE CU NUMAR DE INMATRICULARE (IN CAZUL PIERDERII/FURTULUI DECLARATIA DIN CARE SA REZULTE PIERDEREA SAU FURTUL PLACILOR);
 4. CARTE DE IDENTITATE A VEHICULULUI DACA ESTE MENTIONATA IN CERTIFICATUL DE INMATRICULARE, IN ORIGINAL SI COPIE;
 5. DOCUMENT CARE ATESTA DEZMEMBRAREA VEHICULULUI DE CATRE O UNITATE DE DEZMEMBRARE A VEHICULELOR AUTORIZATA (LISTA ACESTOR UNITATI SE AFLA AFISATA PE PANOU);
 6. FISA DE INMATRICULARE A VEHICULULUI (Atentie, formularul este format pagina A5! A se imprima fata/verso si a se completa prin dactilografiere) CU VIZA ORGANULUI FINANCIAR COMPETENT AL AUTORITATII ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE, SAU A CERTIFICATULUI DE ATESTARE FISCALA;
 7. TREI (3) EXEMPLARE COMPLETATE ALE CERTIFICATULUI DE RADIERE;
 8. DOCUMENTE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTILOR IN ORIGINAL SI COPII;
 9. DOCUMENTELE POT FI DEPUSE DE CATRE O ALTA PERSOANA PE BAZA UNEI PROCURI SPECIALE;
 10. ORICE DOCUMENT DEPUS DE SOLICITANT, CARE NU ESTE IN LIMBA ROMANA, VA FI INSOTIT DE TRADUCEREA LEGALIZATA A ACESTUIA.
     
    Revenire la inceputul paginii
     
    13. RADIERE - LA CEREREA PROPRIETARULUI
   
 1. CERERE/ADRESA A PROPRIETARULUI PRIN CARE SE SOLICITA RADIEREA LA CERERE, INSOTITA DE COPIA UNUI DOCUMENT CARE ATESTA DETINEREA UNUI GARAJ/CURTE/TEREN/PARCARE UNDE VA FI DEPOZITAT VEHICULUL RESPECTIV;
 2. CERTIFICAT DE INMATRICULARE (IN CAZUL PIERDERII/FURTULUI DECLARATIA DIN CARE SA REZULTE PIERDEREA SAU FURTUL CERTIFICATUL DE INMATRICULARE);
 3. PLACUTELE CU NUMAR DE INMATRICULARE (IN CAZUL PIERDERII/FURTULUI DECLARATIA DIN CARE SA REZULTE PIERDEREA SAU FURTUL PLACILOR);
 4. CARTE DE IDENTITATE A VEHICULULUI DACA ESTE MENTIONATA IN CERTIFICATUL DE INMATRICULARE, IN ORGINAL SI COPIE;
 5. FISA DE INMATRICULARE A VEHICULULUI (Atentie, formularul este format pagina A5! A se imprima fata/verso si a se completa prin dactilografiere) CU VIZA ORGANULUI FINANCIAR COMPETENT AL AUTORITATII ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE, SAU A CERTIFICATULUI DE ATESTARE FISCALA;
 6. TREI (3) EXEMPLARE COMPLETATE ALE CERTIFICATULUI DE RADIERE;
 7. DOCUMENTE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTILOR IN ORIGINAL SI COPII;
 8. DOCUMENTELE POT FI DEPUSE DE CATRE O ALTA PERSOANA PE BAZA UNEI PROCURI SPECIALE;
     
    Revenire la inceputul paginii
     
    14. RADIERE IN CAZUL FURTULUI
   
 1. CERERE;
 2. CERTIFICAT DE INMATRICULARE (IN CAZUL PIERDERII/FURTULUI DECLARATIA DIN CARE SA REZULTE PIERDEREA SAU FURTUL CERTIFICATUL DE INMATRICULARE);
 3. PLACUTELE CU NUMAR DE INMATRICULARE (IN CAZUL PIERDERII/FURTULUI DECLARATIA DIN CARE SA REZULTE PIERDEREA SAU FURTUL PLACILOR);
 4. CARTE DE IDENTITATE A VEHICULULUI DACA ESTE MENTIONATA IN CERTIFICATUL DE INMATRICULARE, IN ORGINAL SI COPIE;
 5. FISA DE INMATRICULARE A VEHICULULUI (Atentie, formularul este format pagina A5! A se imprima fata/verso si a se completa prin dactilografiere) CU VIZA ORGANULUI FINANCIAR COMPETENT AL AUTORITATII ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE, SAU A CERTIFICATULUI DE ATESTARE FISCALA;
 6. TREI (3) EXEMPLARE COMPLETATE ALE CERTIFICATULUI DE RADIERE;
 7. DOCUMENTE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTILOR IN ORIGINAL SI COPII;
 8. DOCUMENT EMIS DE POLITIE CARE ATESTA FURTUL VEHICULULUI IN TARA SAU STRAINATATE.
 9. DOCUMENTELE POT FI DEPUSE DE CATRE O ALTA PERSOANA PE BAZA UNEI PROCURI SPECIALE;
 10. ORICE DOCUMENT DEPUS DE SOLICITANT, CARE NU ESTE IN LIMBA ROMANA, VA FI INSOTIT DE TRADUCEREA LEGALIZATA A ACESTUIA.
     
    Revenire la inceputul paginii
     
    15. RADIERE CA URMARE A UNEI HOTARARI JUDECATORESTI
   
 1. CERERE;
 2. CERTIFICAT DE INMATRICULARE (IN CAZUL PIERDERII/FURTULUI DECLARATIA DIN CARE SA REZULTE PIERDEREA SAU FURTUL CERTIFICATUL DE INMATRICULARE);
 3. PLACUTELE CU NUMAR DE INMATRICULARE (IN CAZUL PIERDERII/FURTULUI DECLARATIA DIN CARE SA REZULTE PIERDEREA SAU FURTUL PLACILOR);
 4. CARTE DE IDENTITATE A VEHICULULUI DACA ESTE MENTIONATA IN CERTIFICATUL DE INMATRICULARE;
 5. HOTARARE JUDECATOREASCA RAMASA DEFINITIVA SI IREVOCABILA CARE IMPUNE IN MOD EXPRES RADIEREA DIN CIRCULATIE A UNUI VEHICUL SAU ATESTA CA VEHICULUL RESPECTIV S-A INSTRAINAT;
 6. FISA DE INMATRICULARE A VEHICULULUI (Atentie, formularul este format pagina A5! A se imprima fata/verso si a se completa prin dactilografiere) CU VIZA ORGANULUI FINANCIAR COMPETENT AL AUTORITATII ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE, SAU A CERTIFICATULUI DE ATESTARE FISCALA;
 7. TREI (3) EXEMPLARE COMPLETATE ALE CERTIFICATULUI DE RADIERE;
 8. DOCUMENTE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTILOR IN ORIGINAL SI COPII;
 9. DOCUMENTELE POT FI DEPUSE DE CATRE O ALTA PERSOANA PE BAZA UNEI PROCURI SPECIALE.
     
    Revenire la inceputul paginii
     
    16. PRESCHIMBAREA CERTIFICATULUI DE INMATRICULARE MODEL VECHI
   
 1. CERERE SOLICITANT;
 2. FISA DE INMATRICULARE A VEHICULULUI (Atentie, formularul este format pagina A5! A se imprima fata/verso si a se completa prin dactilografiere), SEMNATA SI AVAND VIZA ORGANULUI FISCAL COMPETENT AL AUTORITATII ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE. IN CAZUL INSCRIERII IN CERTIFICATUL DE INMATRICULARE SI A ALTEI PERSOANE, SE VA DEPUNE SI FISA DE INMATRICULARE COMPLETATA CU DATELE SI SEMNATURA ACESTEIA.
 3. CARTEA DE IDENTITATE A VEHICULULUI, IN ORIGINAL SI COPIE;
 4. DOVADA DE EFECTUARE A INSPECTIEI TEHNICE PERIODICE, IN TERMENUL DE VALABILITATE A ACESTEIA;
 5. ACT DE IDENTITATE AL SOLICITANTULUI IN ORIGINAL SI COPIE. IN SITUATIA IN CARE IN CERTIFICATUL DE INMATRICULARE URMEAZA A FI INSCRISA SI O ALTA PERSOANA IN CALITATE DE COPROPRIETAR, SE VA PREZENTA ACTUL DE IDENTITATE, SAU DUPA CAZ, DOCUMENTE CARE SA ATESTE DOBINDIREA PERSONALITATII JURIDICE, DENUMIREA SI SEDIUL, IN COPIE;
 6. COPIA DOCUMENTULUI DE ASIGURARE OBLIGATORIE DE RASPUNDERE CIVILA;
 7. DOVADA DE PLATA A CONTRAVALORII CERTIFICATULUI DE INMATRICULARE – 37 LEI (VEZI ANUNT!);
 8. DOVADA DE PLATA A CONTRAVALORII PLACUTELOR CU NUMAR DE INMATRICULARE – 40 LEI PENTRU NUMAR LA RAND SAU 85 LEI PENTRU NUMAR PREFERENTIAL – ACHITATA LA GHISEU;
 9. PENTRU PERSOANELE JURIDICE ACTE CARE SA ATESTE DOBANDIREA PERSONALITATII JURIDICE, DENUMIRE, SEDIU SI REPREZENTANT LEGAL IN COPIE;
 10. CERTIFICATUL DE INMATRICULARE MODEL VECHI;
 11. PLACUTELE VECHI CU NUMARUL DE INMATRICULARE (ex. 1-TM-1234);
 12. DOCUMENTELE POT FI DEPUSE DE CATRE O ALTA PERSOANA PE BAZA UNEI PROCURI SPECIALE.
     
    Revenire la inceputul paginii
     
    17. ELIBERAREA UNUI DUPLICAT AL CERTIFICATULUI DE INMATRICULARE CA URMARE A PIERDERII/FURTULUI/DETERIORARII
   
 1. CERERE
 2. CERTIFICAT DE INMATRICULARE (IN CAZUL PIERDERII/FURTULUI: DECLARATIA PE PROPRIE RASPUNDERE SAU DOCUMENTUL EMIS DE POLITIE CARE ATESTA PIERDEREA/FURTUL CERTIFICATULUI DE INMATRICULARE IN TARA SAU STRAINATATE);
 3. CARTE DE IDENTITATE A VEHICULULUI IN ORIGINAL SI COPIE;
 4. FISA DE INMATRICULARE A VEHICULULUI (Atentie, formularul este format pagina A5! A se imprima fata/verso si a se completa prin dactilografiere);
 5. DOCUMENTUL DE IDENTITATE AL SOLICITANTULUI IN ORIGINAL SI COPIE;
 6. COPIA DOCUMENTULUI DE ASIGURARE OBLIGATORIE DE RASPUNDERE CIVILA;
 7. DOVADA DE PLATA A CONTRAVALORII CERTIFICATULUI DE INMATRICULARE – 37 LEI (VEZI ANUNT!);
 8. DOCUMENTELE POT FI DEPUSE DE CATRE O ALTA PERSOANA PE BAZA UNEI PROCURI SPECIALE;
 9. ORICE DOCUMENT DEPUS DE SOLICITANT, AL CARUI CONTINUT NU ESTE IN LIMBA ROMANA, VA FI INSOTIT DE TRADUCEREA LEGALIZATA A ACESTUIA.
     
    Revenire la inceputul paginii
     
   

18. ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE INMATRICULARE IN URMA MODIFICARII UNOR DATE DESPRE PROPRIETAR SAU VEHICUL

   
 1. CERERE SOLICITANT;
 2. CARTE DE IDENTITATE A VEHICULULUI IN ORIGINAL SI COPIE CU MODIFICARILE TEHNICE OPERATE DE CATRE R.A.R.;
 3. DOVADA DE PLATA A CONTRAVALORII CERTIFICATULUI DE INMATRICULARE – 37 LEI (VEZI ANUNT!);
 4. ACTUL DE IDENTITATE AL SOLICITANTULUI IN ORIGINAL SI COPIE;
 5. FISA DE INMATRICULARE A VEHICULULUI (Atentie, formularul este format pagina A5! A se imprima fata/verso si a se completa prin dactilografiere) CU VIZA ORGANULUI FINANCIAR COMPETENT AL AUTORITATII ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE, NUMAI IN CAZUL MODIFICARILOR CARE SE REFERA LA SCHIMBAREA DOMICILIULUI SAU DUPA CAZ A RESEDINTEI PENTRU CETATENII STRAINI ORI A SEDIULUI SAU LA SCHIMBAREA MOTORULUI CU ALTUL DE O CAPACITATE CILINDRICA DIFERITA.
 6. DOCUMENTELE POT FI DEPUSE DE CATRE O ALTA PERSOANA PE BAZA UNEI PROCURI SPECIALE;
 7. COPIA DOCUMENTULUI DE ASIGURARE OBLIGATORIE DE RASPUNDERE CIVILA;
 8. IN FUNCTIE DE MODIFICARILE SUVERNITE ASUPRA DATELOR DESPRE PROPRIETAR SAU VEHICUL, POT FI NECESARE SI VOR FI SOLICITATE SI ALTE DOCUMENTE SUPLIMENTARE. PENTRU CLARIFICAREA SITUATIEI DVS. VA RUGAM CONTACTATI COMPARTIMENTUL DE INMATRICULARI.
     
    Revenire la inceputul paginii
     
    19. ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE INMATRICULARE LA SOLICITAREA SCHIMBARII NUMARULUI DE INMATRICULARE
   
 1. CERERE SOLICITANT
 2. CARTE DE IDENTITATE A VEHICULULUI IN ORIGINAL SI COPIE;
 3. DOVADA DE PLATA A CONTRAVALORII CERTIFICATULUI DE INMATRICULARE- 37 LEI (VEZI ANUNT!);
 4. ACTUL DE IDENTITATE AL SOLICITANTULUI IN ORIGINAL SI COPIE;
 5. CERTIFICATUL DE INMATRICULARE;
 6. PLACUTELE VECHI CU NR. DE INMATRICULARE;
 7. FISA DE INMATRICULARE A VEHICULULUI (Atentie, formularul este format pagina A5! A se imprima fata/verso si a se completa prin dactilografiere) CU VIZA ORGANULUI FINANCIAR IN CAZUL SCHIMBARII DOMICILIULUI;
 8. COPIA DOCUMENTULUI DE ASIGURARE OBLIGATORIE DE RASPUNDERE CIVILA;
 9. TARIFUL LEGAL DE ATRIBUIRE A UNEI COMBINATII PREFERENTIALE A NUMARULUI DE INMATRICULARE - 85 LEI ACHITATA LA GHISEU.
     
    Revenire la inceputul paginii
 
 
Programul de lucru cu publicul

la Registratura Generala a
Institutiei Prefectului - Judetul Timis
functioneaza dupa urmatorul orar:
luni, marti, joi, vineri: intre orele 08:30 si 16:30
miercuri: intre orele 08:30 si 18:30

 
Audiente - inregistrare online
Formular de inregistrare online pentru audiente. Programul de audiente.
 
In direct cu cetateanul
In cadrul acestui forum de dialog, va puteti exprima opiniile sau puteti solicita informatii cu privire la problemele cu care va confruntati si intra in competenta Institutiei Prefectului judetul Timis.
 
Contact
Pentru a lua legatura cat mai usor cu noi, accesati aceasta sectiune a site-ului.

 

 
HomepagePrezentare generalaEchipa institutieiServiciiJudetul TimisIn direct cu cetateanulContact
2003 - 2018 © Toate drepturile rezervate Institutia Prefectului judetul Timis. Termeni si conditii de utilizare.